Ovum wspiera Mateusza Kowala

Od 2014 roku Centrum Medyczne Ovum wspierało leczenie Mateusza Kowala. Chłopiec cierpi na zespół Goldenhara. Jest to wada rozwojowa twarzoczaszki. Przeszedł operację wydłużenia kości szczęki i żuchwy oraz rekonstrukcję ucha. Kolejne zabiegi przed nim. Chłopiec słyszy tylko na lewe ucho. Prawe ucho jest niewykształcone. Występuje u niego również duża wada zgryzu, która może być leczona dopiero po operacji żuchwy.

Z powodu asymetrii twarzy i szyi Mateusz ma problemy z połykaniem oraz oddychaniem w czasie snu. Zdarzają mu się także obturacyjne bezdechy senne.

Mateusz dzięki wytrwałości rodziców oraz wsparciu Fundacji jest rehabilitowany. Miło nam, że Fundacja oraz rodzina Mateusza doceniły wkład SCM Ovum. Wyrazem tego poniższy dokument:

podzieowanie-za-m-kowala

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć leczenie Mateusza Kowala zapraszamy do wpłat. Poniżej dane Fundacji:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

BPH S.A. Oddział w Warszawie

61 1060 0076 0000 3310 0018 2660

z dopiskiem: 24658 Kowal Mateusz – darowizna na pomoc i ochronę

Za okazaną pomoc wszystkim z góry dziękujemy w imieniu Fundacji, Mateusza i Rodziców

Dodaj komentarz

scroll top