Inseminacje

Inseminacja domaciczna (IUI – intrauterine insemination) to prosty, nieinwazyjny i bezbolesny zabieg medyczny, przypominający do pewnego stopnia naturalny sposób zapłodnienia. Polega on na wprowadzeniu do jamy macicy specjalnego cewnika z odpowiednio przygotowanym nasieniem. Zabieg ten nie wymaga hospitalizacji a pacjentka po około 10 -15 min. może opuścić klinikę i prowadzić normalny tryb życia. Inseminację domaciczną możemy wykonywać przy pomocy nasienia partnera lub też jeśli zaistnieje taka konieczność, z użyciem nasienia dawcy.

Przygotowanie do zabiegu

W celu uzyskania jak największej skuteczności wykonanej inseminacji, należy wykonać ją w najodpowiedniejszym momencie jakim jest moment owulacji. U niektórych pacjentek wystarczy jedynie obserwować cykl do momentu wystąpienia owulacji u innych z kolei, borykających się z problemem zaburzenia jajeczkowania, może okazać się konieczna stymulacja.

Aby wykonać zabieg, również i mężczyznę obowiązują pewne przygotowania. Bardzo istotny jest tutaj fakt zachowania wstrzemięźliwości płciowej 3 – 5 dni. Nasienie należy oddać na drodze masturbacji do sterylnego pojemniczka, następnie po upłynnieniu, zostaje ono poddane w laboratorium odpowiedniej preparatyce zgodnie ze standardami WHO.

W przypadku konieczności użycia nasienia dawcy nasienie jest dobierane na podstawie grup krwi oraz jeśli istnieje taka możliwość, wyglądu partnera.

Przed przystąpieniem do inseminacji należy wykonać następujące badania wymagane przez Ministerstwo Zdrowia:

Kobieta:

Anty-HIV-1,2
VDRL
Anty-HCV-Ab
Toksoplazmoza

Chamydia trachomatis met. PCR

Badanie cytologiczne
Badanie czystości pochwy
Badanie przeciwciał różyczki

Mężczyzna:

Anty-HIV-1,2
HbsAg
VDRL
Anty-HCV-Ab
Anty-Hbc

Dodatkowym badaniem warunkującym możliwość wykonania inseminacji w przypadku kobiety jest badanie potwierdzające drożność jajowodów w celu sprawdzenia czy komórka jajowa ma możliwość przedostania się z jajnika do jamy macicy. Mężczyzna powinien wykonać badanie nasienia aby można było ocenić jego jakość i parametry.

Wskazania

Wskazaniem do wykonania inseminacji najczęściej bywają następujące problemy:

Obniżone parametry nasienia
Nieprawidłowy śluz szyjkowy
Zaburzenia owulacji
Endometrioza
Niepłodność idiopatyczna
Zespół policystycznych jajników
Zaburzenia ejakulacji
Niemożność współżycia
Choroby szyjki macicy
Wytrysk wsteczny
Wskazaniem do wykonania inseminacji nasieniem dawcy może być np. azoospermia lub nosicielstwo poważnych chorób genetycznych partnera.

Przeciwskazania

Najczęstsze przeciwskazania do wykonania inseminacji:

Niedrożność jajowodów
Nowotwory narządów rozrodczych kobiety
Schorzenia somatyczne
Schorzenia psychiczne
Stany zapalne w obrębie narządów rodnych
Poważne choroby ogólnoustrojowe
Zbyt mała ilość plemników w ejakulacie
Bakterie w nasieniu

Możliwe powikłania

Do możliwych powikłań możemy zaliczyć:

Ból brzucha
Plamienia z dróg rodnych

Zakażenia miednicy mniejszej

  Mrożenie nasienia na potrzeby zabiegu inseminacji domacicznej (IUI)

  jest kierowane do pacjentów, którzy ze względów zawodowych (wyjazdy służbowe uniemożliwiające obecność w trakcie zabiegu), zdrowotnych (leczenie onkologiczne, choroby przewlekłe) lub psychologicznych (trudności w oddaniu nasienia w wymaganym do zabiegu terminie i czasie). Nasienie jest zamrażane w ciekłym azocie i przechowywane w warunkach zapewniających utrzymanie jakości materiału genetycznego nawet po wieloletnim przechowywaniu.
  Do zabiegu inseminacji domacicznej (IUI) nasienie można zamrozić:
  – jednorazowo (pojedyncze mrożenie nasienia)
  – kolekcjonowanie (mrożenie nasienia z 2-4 ejakulatów)
  Kolekcjonowanie nasienia jest zalecane w przypadku:
  – długiej nieobecności uniemożliwiającej obecność w dniu zabiegu
  – rozpoczęcia leczenia wpływającego na jakość nasienia (chemioterapia, leczenie sterydami)
  – słabych parametrów nasienia (połączenie kilku ejakulatów do jednego zabiegu)
  Badania niezbędne do wykonania przed zamrożeniem nasienia:
  – Anty-HIV-1,2
  – HBsAg
  – Anty-HBc
  – Anty-HCV-Ab
  – VDRL

  Płytki Fertile

  to specjalistyczne wyroby medyczne wykorzystywane do izolacji plemników o najlepszych parametrach dla zastosowania w procedurach wspomaganego rozrodu takich jak inseminacja domaciczna (IUI) oraz zapłodnienie pozaustrojowe (ICSI). Badania prowadzone nad płytkami Fertile dowodzą, że pozyskane plemniki charakteryzują się najwyższym odsetkiem ruchliwych plemników o wysokiej integralności DNA. W związku z tym płytki Fertile zalecane są dla pacjentów z wysokim stopniem fragmentacji chromatyny plemnikowej (DFI). Płytki Fertile przeznaczone są do selekcji plemników o najwyższej jakości do procedury zapłodnienia pozaustrojowego (ICSI). Płytki Fertile PLUS oraz ULTIMATE znalazły zastosowanie w preparatyce nasienia do procedury inseminacji domacicznej (IUI) – pozwalają na uzyskanie puli plemników o wysokiej ruchliwości bez konieczności wirowania nasienia.

  scroll top