Szymon Bakalczuk absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, wydziału lekarskiego. Doktor nauk medycznych, specjalista ginekolog położnik, certyfikowany androlog kliniczny. Kierownik przychodni przyklinicznej SPSK nr 1 w Lublinie. Członek założyciel, obecnie prezes Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Autor i współautor ponad 130 prac naukowych. Uczestnik krajowych i zagranicznych kongresów medycznych: ESHRE, ISSAM na których przedstawiał wyniki prac swojego zespołu.

Szymon Bakalczuk graduated from the Medical University of Lublin, faculty of medicine. Doctor of medical sciences, specialist obstetrician gynecologist, certified clinical andrologist. Head of SPSK No. 1 clinic in Lublin. Founding member, now president of the Polish Andrological Society. Founding member of the Polish Society of Reproduction Medicine. Author and co-author of more than 130 scientific papers. Participant of national and foreign medical congresses: ESHRE, ISSAM at which he presented the results of his team’s work.

Wywiad z Dr n. med. Szymonem Bakalczukiem pt: „Niespodziewany i SZOKUJĄCY problem Par starających się o potomstwo” znajdą Państwo TUTAJ

 

Dodaj komentarz

scroll top