Działalność naukowa

    Publikacje naukowe powstałe w oparciu
    o badania pracowników

    Specjaliści współpracujący ze Specjalistycznym Centrum Medycznym Ovum nie ograniczają swej działalności jedynie do leczenia. W oparciu o doświadczenia lekarskie, ale również oryginalne badania naukowe powstają publikacje, opisujące między innymi takie zagadnienia jak: wpływ palenia papierosów na jakość zarodków, lęk  i depresja u kobiet zmagających się z niepłodnością czy wpływu różnorakich czynników na jakość nasienia. Ich niewielka próbkę prezentujemy poniżej:

    scroll top