Regulacje prawne

Specjalistyczne Centrum Medyczne OVUM gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Potwierdzeniem tego jest posiadanie certyfikatu ISO od 2010 roku, natomiast w 2018 roku uzyskanie Certyfikatu dla Systemu Zarządzania w oparciu o nową normę PN-EN ISO 9001:2015.

Audyty i pozwolenia

Jesteśmy poddawani cyklicznym audytom, które potwierdzają stosowanie procedur objętych certyfikatem w praktyce. Jednostką certyfikującą jest TÜV NORD Polska. Firma, która na rynku polskim działa od 1993 roku, natomiast jako TÜV Nord Group posiada ponad 140-letnią tradycję.

 Specjalistyczne Centrum Medyczne OVUM posiada pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie działalności zarówno jako ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji w zakresie pobierania, przetwarzania i stosowania komórek rozrodczych i zarodków jak i bank komórek rozrodczych i zarodków w zakresie ich przechowywania.

Oznacza to dostosowanie wszystkich naszych procedur i działań do wymogów obowiązującej od 2015 roku Ustawy o leczeniu niepłodności.

scroll top